Narkopedia

Podręcznik [H]yperrealnego Narkopedysty #

Witaj Narkopedysto! Skoro tu zaglądasz - wnioskujemy, że myślisz o tym, by wnieść do Narkopedii coś od siebie. Jeśli zdarzyło Ci się kiedyś edytować Wikipedię - nie napotkasz tu nic nowego, co mogłoby być dla Ciebie problematyczne. Jeśli nie masz takich doświadczeń – nie szkodzi! Obsługa jest prosta i intuicyjna, a sprowadza się do wyszukania substancji, którą chcesz opracować, a następnie wprowadzenia tekstu do poszczególnych sekcji przy wykorzystaniu funkcji edytuj. Poniżej znajdziesz krótkie objaśnienia dotyczące tego, co powinno znaleźć się w poszczególnych sekcjach. Objaśnienia te są ogólne i z pewnością nie przewidują wszystkich możliwych przypadków, dlatego jeśli np. z uwagi na specyfikę substancji coś nie do końca pasuje – kieruj się własnym rozsądkiem i wiedzą. Ponieważ mamy niejakie ambicje - nie kopiujemy na żywca haseł z wikpedii, jakkolwiek można z niej oczywiście korzystać.

Jak zalogować się do Narkopedii, by móc w niej pracować #

Logowanie do Narkopedii odbywa się automatycznie po przejściu z forum, jeśli jesteście na nim zalogowani. Czasem w wypadku niektórych nicków, może być z tym problem - jeśli wystąpi, powiadomcie o tym administratora, który przeprowadzi wówczas prostą operację integracji, po której wszystko będzie działać jak należy.

Po zalogowaniu się możliwa jest edycja wszystkich istniejących stron, ale nie dodawanie nowych. Jeśli uważasz, że jakaś strona powinna zostać dodana, napisz do redaktorów narkopedii pod adresem narkopedia@hyperreal.info

Sekcje opisu substancji #

1 Klasyfikacja podstawowa #

Klasyfkacja podstawowa jest w przygotowywana automatycznie. Jeśli coś zmienisz w tym dziale, administratorzy przyjrzą się temu co napisałeś i uaktualnią dane substancji w naszym repozytorium na GitHubie: https://github.com/hyperreal/Substancje

Jeśli potrafisz posługiwać się GitHubem, ułatwisz nam pracę, wysyłając tam pull request, zamiast edytować wiki.

Nie trudź się z umieszczaniem graficznych reprezentacji wzorów chemicznych substancji! Wkrótce zostaną one wygenerowane automatycznie.

1.1 Wikipedia #

Tu umieszczamy odnośnik do polskiej Wikipedii, jeśli odpowiednie hasło istnieje. Obecne odnośniki zostały wygenerowane automatycznie i być może nie są idealne, zatem zapraszamy do uaktualniania.

2 Informacje ogólne #

2.1 Opracowania naukowe #

Strona https://scholar.google.pl jest tu naszym przyjacielem i wyrocznią. W tej sekcji umieszczamy linki do dotyczących substancji/rośliny opracowań naukowych znalezionych WYŁĄCZNIE z pomocą Google Scholar. W tej sekcji wszystkie informacje muszą mieć odnośniki do bazy naukowej, jeśli ich nie przedstawisz, to zmiany nie zostaną przez moderatorów Narkopedii zaakceptowane.

2.2 Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją #

Pole do popisu dla kreatywności. Staraj się umieścić obraz dobrej jakości, wnoszący coś nowego (np. niezilustrowana przedtem postać substancji, faza wzrostu rośliny lub metoda preparacji), z usuniętymi dla Twojego bezpieczeństwa metadanymi.

3 Otrzymywanie / pozyskiwanie #

Opis metody ekstrakcji lub syntezy substancji, albo pozyskiwania surowca roślinnego, Staraj się sekcję redagować w miarę możliwości przeglądowo, opisując jak najwięcej metod, choć naturalnie edycje wnoszące pojedynczy opis konkretnej metody też będą cenne.

4 Zastosowanie #

W tej sekcji będziemy opisywać znane zastosowania substancji/rośliny.

4.1 Zastosowanie medyczne #

Dotyczy, co oczywiste, zastosowań w medycynie, przy czym opisujemy zarówno rolę substancji/rośliny we współczesnej medycynie, jak i dopiero prowadzone badania nad jej zastosowaniami medycznymi/terapeutycznymi oraz tradycyjne zastosowania lecznicze, jeśli o takich wiadomo.

4.2 Zastosowanie rekreacyjne #

Opisujemy zastosowania pozamedyczne substancji/rośliny, cele w jakich jest ona przyjmowana przez ludzi oraz uzyskiwane efekty.

4.3 Inne zastosowania #

Miejsce na opis zastosowań substancji nie pasujących do dwóch poprzednich sekcji. Opisujemy tu zatem wszelkiego rodzaju zastosowania przemysłowe, techniczne a także - głównie w wypadku roślin - magiczne i religijne.

5 Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia #

Opisz tu znane sposoby przyjmowania substancji oraz odpowiadające im dawkowania. UWAGA - z oczywistych względów sekcja ta będzie szczególnie “wrażliwa” a jej redagowanie wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Nigdy nie opieraj się jedynie na swoich doświadczeniach, zbierz informacje szerzej. Jeżeli na temat dawkowania istnieją sprzeczne doniesienia - napisz o tym. Jeśli dysponujesz różnymi tabelami dawkowania - zestaw je ze sobą. Poinformuj o dużych różnicach w reakcjach osobniczych, jeśli takie zostały odnotowane.

Pisząc o zagrożeniach porusz kwestię przedawkowania, zagrożeń związanych z użytkowaniem sporadycznym oraz częstym/przewlekłym. Uwzględnij różnice w zagrożeniach związane z różnymi drogami podania. Podaj LD/50. Przytocz doniesienia o przypadkach śmiertelnych, lub dotyczących ich statystykach. Kwestie związane z uzależnieniem w tym miejscu jedynie zasygnalizuj - do ich szerszego opisu posłuży Ci osobna sekcja.

6 Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu #

Opisz w jaki sposób substancja/roślina jest obecna na rynku oficjalnym lub podziemnym. Można tu umieścić krótki rys historyczny, jeśli substancja takowy (w aspekcie bycia przedmiotem handlu) posiada.

7 Chemia i farmakologia substancji #

Miejsce na opis właściwości chemicznych oraz farmakologicznych substancji, ze szczególnym naciskiem na mechanizmy jej oddziaływania na człowieka.

8 Uzależnienie i sposoby jego leczenia #

Mówi chyba samo za siebie - informacje na temat problematyki związanej z wyustepowaniem (lub nie) uzależnienia fizycznego i/lub psychuicznego oraz funkjonujących w praktyce oraz badanych sposobów jego leczenia.

9 Status prawny w poszczególnych krajach #

Jak wskazuje nazwa - przeprowadzamy zwiad i w miarę możliwości wyczerpująco przedstawiamy status legalności substancji na świecie.

9.1 Polska #

Jak wyżej, dla naszego kraju. Jeżeli substancja jest kontrolowana, zamieść informację do której grupy substancji psychotropowych została zakwalifikowana i co to w praktyce oznacza. W wypadku rośliny zaznacz jakie jej części/postaci są objęte kontrolą. Jeżali roślina nie jest kontrolowana jako taka, ale zawiera substancje kontrolowane - odnotuj ten fakt.

10 Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym #

Każda substancja psychoaktywna z czasem odciska jakoś się na kulturze społeczeństwa, w którym jest używana. Pojawia się w debacie publicznej, w kampaniach społecznych, są jej przypisywane pewne symbole (a i ona sama staje się symbolem np. statusu), w dziełach kultury - filmach, książkach, tekstach piosenek. O tym piszemy w tej sekcji - wymieniamy znaczące dzieła, w których substancja się pojawia, opisujemy symbole i główne stereotypy, charakteryzujemy medialny obraz substancji, zamieszczamy szkicowy rys historyczny obrazujący zmiany postaw wobec niej.

Jak edytować Narkopedię? #

Na spokojnie. Kliknij Edytuj przy sekcji, którą chcesz zredagować. Uważaj,by nie skasować znacznika sekcji w polu do popisu, które się przed Tobą otworzy. Wprowadź tekst, dbając o ortografię i czytelne akapity.

Użyj opcji Pokaż podgląd, by sprawdzić, jak będzie wyglądał artykuł z wprowadzonymi przez Ciebie zmianami. Możesz też użyć opcji Podgląd zmian, szczególnie gdy nie piszesz artykułu od podstaw, a tylko go poprawiasz/rozwijasz. Zobaczysz wtedy zestawienie poprzedniej wersji sekcji z zaproponowaną przez Ciebie. Jeśli uznasz, że wszystko jest OK - kliknij Zapisz.

Wprowadzone przez Ciebie zmiany staną się publicznie widoczne po przejrzeniu i zatwierdzeniu przez moderatora.

Aby wyróżnić jakąś szczególnie Twoim zdaniem ważną kwestię, możesz użyć znacznika

{{info|Twój tekst|alert-info}}

lub, szczególnie w sprawach związanych z zasygnalizowaniem zagrożeń dla życia i zdrowia

{{alert|Twój tekst|alert-danger}}

Wszelkie próby edycji wiki możesz śmiało przeprowadzać na specjalnej stronie testowej: Hyperreal:Strona_testowa