Polityka prywatności serwisów Hyperreala

Polityka prywatności serwisów Hyperreal #

W wersji na dzień 2023 kwiecień 10.

Wstęp #

Cześć! Serwis Hyperreal jako jedną ze swoich misji obejmuje zapewnienie anonimowości swoim użytkownikom, w imię czego dokładamy najwyższych starań. Jednocześnie nie chcemy ograniczać Tobie możliwości ekspresji i budowania wizerunku – przestrzegamy jednak przed nierozwagą. Dowiedz się więcej „jak dbać o swoją anonimowość”, czytając dział Cypher na naszym forum.

Serwis Hyperreal – jako zdecentralizowana, nieformalna i niemonetarna sieć kolaborantów – nie spełnia warunku bycia „osobą fizyczną lub prawną, organ publicznym, jednostką lub innym podmiotem” w myśl prawa o ochronie danych, stąd nie mają zastosowania dla jego funkcjonowania akty:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1781), włącznie z przepisami o odpowiedzialności przed polskim Urzędem Ochrony Danych Osobowych, czy też transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 […] do celów zapobiegania przestępczości […] 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] (OJ 2016 L 119/1; „RODO”) – lecz dla czytelności i spójności przytaczane są poniżej analogiczne przepisy tego rozporządzenia.

Serwery nie znajdują się na terenie Unii Europejskiej, stąd materialne aspekty bezpieczeństwa podlegają pod odpowiednie (inne) jurysdykcje.

Z powyższych powodów wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych rozwiązywane są wewnątrz tej sieci, przez Moderację w instancji pierwszej i Administrację w roli nadzorczej oraz odwoławczej.

Czyje dane przetwarzamy? #

Kategorie osób #

Jedyną kategorią „osób, których dane dotyczą” – są użytkownicy, którzy dobrowolnie poddali się procesowi rejestracji; oraz użytkownicy, którzy bez rejestracji dobrowolnie zamieścili jakąkolwiek treść na dowolnym z naszych serwisów. (patrz: Art. 4(11) RODO – definicja terminu „zgoda”)

Rejestrując konto na forum Talk otrzymujesz autoryzację Hyperreal.One i dostęp do wszystkich serwisów poza [H]elp i NeuroGroove: rejestracja tamże odbywa się osobno. Ze względu na odrębność zbiorów danych: użytkownicy [H]elp, NeuroGroove i Hyperreal.One stanowią odrębne kategorie.

Użytkownicy o funkcjach specjalnych (Moderator/Administrator) nie odróżniają się zestawem zbieranych danych. .

Porady ws. prywatności przy rejestracji konta #

 • Niewskazane jest używanie loginu (nazwy użytkownika), z której korzystał(aś/eś) poprzednio – ze względu na ryzyko skojarzenia Ciebie przy użyciu powszechnych metod przeszukiwania Internetu. 
 • Zalecane jest również otwarcie nowej skrzynki e-mail dla celów rejestracji na naszym forum. System aliasów (twójnick@hyperreal.email – zobacz w swoim profilu) pozwala innym użytkownikom na przesłanie Tobie wiadomości e-mail. Jeśli odpowiesz, tamta osoba otrzyma Twoją wiadomość już z właściwym adresem należącym do Ciebie. Rekomendowane jest korzystanie ze skrzynek zorientowanych na prywatność, jak np. tutanota.com, czy safe-mail.net. 
 • Jeśli zdecydował(aś/eś) się używać swojego starego adresu e-mail, lub loginu – wysoce wskazane jest ustanowienie hasła, z którego nie korzystasz nigdzie indziej; aby zabezpieczyć inne Twoje konta w wypadku skutecznego ataku na naszą infrastrukturę.

Dlaczego przetwarzamy owe dane? #

Cele #

Wszelkie przetwarzanie na serwisach Hyperreal ma na celu umożliwienie dyskusji, zadawania pytań, lub innego rodzaju publikacji treści. Rejestrując konto Hyperreal.One możesz korzystać z poniższych serwisów:

 • Artykuły, komentarze – strona główna Hyperreal (hyperreal.info) 
 • Dyskusja, posty – forum Talk (hyperreal.info/talk) 
 • Wpisy encyklopedyczne – Narkopedia (hyperreal.info/narkopedia) 
 • Wideo – HyperTuba (hyperreal.tube
 • Czat – hyperreal.chat
 • Memy – hyper.wtf

Poniższe serwisy są obsługiwane przez niezależne od Hyperreal.One systemy logowania:

 • Katalog placówek pomocy uzależnionym – Help (hyperreal.info/help) 
 • Blogi – NeuroGroove (neurogroove.info) 

Uzasadnienie #

Uczestnictwo na serwisach Hyperreal ma charakter dobrowolny – analogiczny do Art. 6(1)(a) RODO. Oznacza to, że będziemy przetwarzać tylko dane podane nam przez Ciebie, lub dane konieczne do przyjęcia tychże (cookies, IP).

Jakie dane zbieramy? #

Zbieramy wyłącznie dane, którymi użytkownik dobrowolnie postanowił się z nami podzielić. Jedynym elementem koniecznym do rejestracji jest adres e-mail.

Nie mamy żadnych mechanizmów profilujących użytkownika, albo śledzących jego poczynania na naszej platformie lub poza nią.

Z konieczności – gdyż jesteśmy serwisem internetowym – trafiają do nas adresy IP, przy użyciu których użytkownik komunikuje się z nami. Usuwamy je jak najprędzej.

Pamiętaj, że możesz maskować swój adres IP przy użyciu technologii The Onion Router (TOR), lub Virtual Private Network (VPN) i wciąż korzystać z naszego serwisu. Protokół Invisible Internet Project (I2P) nie jest obecnie przez nas obsługiwany.

Ile trwa nasza kontrola nad danymi? #

Adresy IP przypisane do sesji użytkownika przetrzymywane są tak długo, jak trwa zalogowanie sesji – możesz usunąć je manualnie w Panelu Użytkownika.

Adresy e-mail pozostają przypisane do kont, w celu autoryzacji i umożliwienia odzyskania konta w przyszłości – chyba, że otrzymamy wniosek o anonimizację (patrz: Blokada konta poniżej).

Treść zamieszczona przez użytkownika w sposób publiczny nie ma określonego okresu przetrzymywania. Moderacja serwisu może usunąć wybrany wpis na żądanie autora (patrz: Usunięcie wpisów poniżej), lub autonomicznie (jeśli narusza Regulamin serwisów Hyperreal.

W jaki sposób chronimy Twoje dane? #

Połączenie z naszymi serwisami zawsze chronione jest protokołem HTTPS, ukrywającym zawartość transmisji między Twoim urządzeniem a naszymi serwerami. Fakt samej transmisji możesz zamaskować w/wym. technologiami TOR lub VPN, oraz częściowo także zmieniając swojego dostawcę usługi lokalizującej adres IP naszych serwerów (DNS).

Bez TOR/VPN wciąż widoczny dla Twojego operatora będzie fakt Twojego połączenia z naszymi serwerami – niemniej wszelakie blokady będą zniesione.

Zabezpieczenia bazy danych są sukcesywnie aktualizowane, oraz dostęp do niej jest ograniczony przy pomocy metod uprawnień i uwierzytelnień. Obejmuje to funkcjonalność uwierzytelniania dwuskładnikowego OTP, które możesz skonfigurować dla swojego konta.

Ze względu na ogólnodostępny charakter platformy, oraz wrażliwość tematyki poruszanej na forum: pomyśl zanim napiszesz! Nasza platforma zapewnia możliwość dyskusji każdej osobie, pośród których mogą być aktorzy Tobie wrodzy. Ochrona Twoich danych przez Administrację serwisów Hyperreal nie jest w stanie zapobiec szkodom, które z nieostrożności możesz wyrządzić sobie sam(a).

Kto ma dostęp do Twoich danych? #

Wewnętrzny wgląd do danych osobowych (tj. adresy e-mail/IP; tudzież inne – podane dobrowolnie) mają tylko Administratorzy. Zewnętrzny wgląd – ograniczony do wybranej przez Ciebie nazwy użytkownika oraz treści, które opublikował(aś/eś):

 • jest ogólnodostępny: na stronie głównej, w katalogu [H]elp, na blogach NeuroGroove, kanałach HyperTuby; 
 • wymaga zalogowania: w Narkopedii, na Hyperreal.Chat; 
 • na forum Talk wymaga zalogowania w wybranych działach, a jest ogólnodostępny w innych. Przeglądanie profili użytkowników zawsze wymaga zalogowania. 

Dane opublikowane na ogólnodostępnych częściach serwisu Hyperreal mogą zostać poddane archiwizacji przez powszechne mechanizmy zajmujące się taką aktywnością: np. Wayback Machine (archive,org).

Hyperreal nie przesyła danych do żadnych odbiorców w sposób systematyczny, ani całościowy.

Jakie prawa przysługują Tobie w stosunku do Twoich danych? #

Usunięcie wpisów #

Zawsze przyjmujemy wnioski o usunięcie konkretnych wpisów (postów, wypowiedzi, itp.). Wpisy owe, których usunięcia się domagasz, należy przekazać Administracji na adres konta@hyperreal.info w formie listy linków. Link powinien prowadzić bezpośrednio do wpisu, którego usunięcia się domagasz.

Blokada/dezaktywacja konta #

Dezaktywacja konta Hyperreal.One może odbyć się w sposób odwracalny, albo nieodwracalny (anonimizacja).

 • Aby dezaktywować konto z możliwością powrotu: na stronie https://hyperreal.at/dezaktywacja zaznacz pole Dezaktywacja i kliknij Wyślij. Gdy zechcesz odzyskać konto, skieruj prośbę o aktywację pod adres konta@hyperreal.info
 • Aby bezpowrotnie zablokować konto: wyślij wiadomość z prośbą o anonimizację (zawrzyj to słowo w tytule lub treści): a) przez e-mail ze skrzynki przypisanej do konta (dla celów uwierzytelnienia) pod adres konta@hyperreal.info lub  b) jako prywatną wiadomość na forum do przedstawiciela „czerwonej” Administracji. W obu wypadkach możliwość przeglądania Twojego profilu zostanie zablokowana. Posty i inna treść zamieszczona przez Ciebie na forum pozostaną: jeśli chcesz ją usunąć – patrz: akapit Usunięcie wpisów powyżej.

Jeśli korzystał(aś/eś) z serwisu Hyperreal.Chat – w SettingsGeneral możesz odnaleźć opcję Deactivate Account.

Jeśli korzystał(aś/eś) z HyperTuby i chcesz skasować swój kanał, wybierz opcję Delete my account w ustawieniach konta.

W sprawach [H]elp i NeuroGroove prosimy o kontakt jak wyżej, ale już możemy powiedzieć że lekko nie będzie.

Kontakt #

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kieruj swoje wnioski/zapytania pod adres konta@hyperreal.info .